มี 6 รสชาติให้เลือก

Packshot Jasmine Original-01.jpg


ส่วนประกอบ
 

น้ำนมข้าวออร์แกนิค 97.22 % ,

น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%

เกลือธรรมชาติ 0.08%

ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ,

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย


ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 35 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 0%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3%
โซเดียม 3%

ราคา : 40 บาท

น้ำนมข้าวยาคูหอมมะลิออร์แกนิค

( รสออริจินอล )

Packshot Riceberry Original-01.jpg

 

ส่วนประกอบ
 

น้ำนมข้าวออร์แกนิค 97.22 %
น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%
เกลือธรรมชาติ 0.08%
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
 

ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 45 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 0%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4%
โซเดียม 4%

ราคา : 40 บาท

น้ำนมข้าวยาคูหอมมะลิออร์แกนิค

( รสออริจินอล )

Packshot Riceberry Sesame-01.jpg

 

ส่วนประกอบ
 

น้ำนมข้าวออร์แกนิค 96.52 %
น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%
งาดำ 0.7%
เกลือธรรมชาติ 0.08%
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ,
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
 

ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 2%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3%
โซเดียม 3%

ราคา : 42 บาท

น้ำนมข้าวยาคูหอมมะลิออร์แกนิค

( รสออริจินอล )

Packshot Jasmine Sesame-01.jpg

 

ส่วนประกอบ


น้ำนมข้าวออร์แกนิค 97.22 %
น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%
เกลือธรรมชาติ 0.08%
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ , ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

 

 

ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 45 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 0%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4%
โซเดียม 4%

ราคา : 42 บาท

น้ำนมข้าวยาคูหอมมะลิออร์แกนิค

( รสออริจินอล )

Diamond Fresh-Ricebery1.png

ราคา : 38 บาท

น้ำนมข้าวยาคูไรซ์เบอร์รี่อออร์แกนิค

( รสกลมกล่อม )

 

ส่วนประกอบ

น้ำนมข้าวออร์แกนิค 96.52 %
น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%
งาดำ 0.7%
เกลือธรรมชาติ 0.08%
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ , ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

 

ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 2%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4%
โซเดียม 4%

SET ของขวัญสำหรับคนพิเศษ

Diamond Fresh-Kawhom1.png

ราคา : 38 บาท

น้ำนมข้าวยาคูหอมมะลิออร์แกนิค

( รสกลมกล่อม )

 

ส่วนประกอบ

น้ำนมข้าวออร์แกนิค 96.52 %
น้ำตาลออร์แกนิค 2.7%
งาดำ 0.7%
เกลือธรรมชาติ 0.08%
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ , ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

 

ข้อมูลโภชนาการ
 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (180 มิลลิลิตร)
พลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 2%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3%
โซเดียม 3%

ราคา : 159 บาท

SET PREMIUM ORGANIC

เซ็ทของขวัญที่รวมความพรีเมียมของน้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค แท้ 100% ทั้งหมด 4รสชาติ
ข้าวหอม พรีเมียม ออร์แกนิค ( รสออริจินอล ) 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พรีเมียม ออร์แกนิค ( รสออริจินอล ) 
ข้าวหอม พรีเมียม ออร์แกนิค ( รสผสมงาดำ ) 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พรีเมียม ออร์แกนิค ( รสผสมงาดำ )

กลมกล่อม&ไรท์เบอรรี่ 04- 0294.jpg

ดื่มได้ทั้งแบบอุ่นร้อนและแช่เย็น

เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดในคราวเดียว

ผลิตจากรวงข้าวอ่อนระยะน้ำนม

จึงมีตะกอนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Copyright @ 2017 Diamond Fresh Global (Thailand) Company Limited. All rights reserved. Wix Template by MAHASAJAN IDEA Co., Ltd.